Kjøpsvilkår

Oppdatert: 28.01.2021

 

Under følger generelle kjøpsvilkår som gjelder for kjøp av aktivitet / tur med Backyard Svalbard AS. Ved spørsmål, ta kontakt med Backyard Svalbard via mail eller telefon.

 

Booking

Booking av aktiviteter må gjøres direkte med Backyard Svalbard via mail eller telefon.

 

Betalingsvilkår

En faktura vil bli sendt ut før turens planlagte dato. Fakturaen må være betalt innen forfallsdato.

 

Kanselleringer

Kanselleringer må gjøres direkte til Backyard Svalbard via mail.

 

Kanselleringsavgifter:

– Inntil 22 dager før aktiviteten: 25% avgift av totalpris

– Fra 21 til 8 dager før aktivteten: 50% avgift av totalpris

– 7-0 dager før aktiviteten: 100% av totalpris

 

Ansvar

Backyard Svalbard er ansvarlig for at aktivitetene / turene er iverksatt og gjennomført på en sikker og trygg måte.

 

Kundens forpliktelser

Det kreves at kunden gjør seg kjent med kjøpsvilkår før avtalen inngås. Videre skal deltakerne under alle omstendigheter følge guidens instruksjoner, i tillegg til å ha signert vilkår for deltakelse før start.

 

Kundens ansvar

Hver deltaker er selv ansvarlig for å vurdere om ens egen fysiske og mentale tilstand er tilstrekkelig for turens innhold. Deltaker er selv ansvarlig for å informere Backyard Svalbard om eventuelle helsemessige utfordringer som guiden må ha kjennskap til før turstart, eksempelvis diabetes eller hjerteproblemer. Det er ikke under noen omstendigheter lov til å medbringe private våpen eller pyroteknisk utstyr. Backyard Svalbard er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som skjer på grunn av mislighold av avtalen fra deltakernes side, eller omstendigheter som ligger utenfor Backyard Svalbards kontroll.

 

Backyard Svalbard reserverer seg retten til å nekte deltakere adgang på turen dersom de utgjør en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller for andre deltakere, eller hvis deltakeren oppfører seg slik at hun/han er til plage for andre deltakere. Hvis turen er forsinket, endret eller kansellert som følge av at en eller flere av deltakerne ikke følger guidens instruksjoner, kan de bli holdt økonomisk ansvarlig for tilleggskostnader det måtte medføre.

 

Forsikring

Backyard Svalbard har ansvarsforsikring gjennom sitt forsikringsselskap, og har i tillegg satt garanti hos Sysselmannen. Dette inkluderer dekning av eventuelle kostnader som skulle oppstå i forbindelse med redningsaksjoner. Deltaker sørger for egen reiseforsikring.

 

Endring i program / uforutsette hendelser

Backyard Svalbard reserverer seg retten til å kansellere turen inntil turen starter, basert på vær og skredforhold, ‘force majeure’ eller andre hendelser utenfor selskapets kontroll og som kan være til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres på en sikker mate. Endringer som disse vil ikke påvirke prisen for aktivteten. Hvis værforhold, tredjeparter eller andre omstendigheter forårsaker forsinkelser eller gjør det umulig for arrangøren å gjennomføre turen som planlagt, skal ikke arrangøren holdes økonomisk ansvarlig for kompensasjon. Avgjørelsen om det er trygt å gjennomføre turen eller ikke er tatt av guide i samråd med ekspedisjonsleder eller ekspedisjonskoordinator. Vi vil alltid jobbe for å finne alternative løsninger innenfor de økonomiske rammene, som overnattinger og aktiviteter som er tilgjengelige for arrangøren.

 

Dersom turen ikke kan gjennomføres pga. reiseforbud gitt av regjeringen, vil det gis full økonomisk refusjon. Ta kontakt med Backyard Svalbard via mail dersom dette blir aktuelt.

Deltakelsesvilkår

Turer arrangert av Backyard Svalbard AS

 

  1. Deltakelse er frivillig og skjer på deltakernes eget ansvar. Deltakere forstår at våre aktiviteter aldri vil nå 0-risiko. Deltakere er ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring.
  2. Deltakeren må følge guidens instruksjoner under hele turen.
  3. Hvis deltakerne har noen helserelaterte problemer eller andre forhold som kan ha betydning for turens gjennomføring, er deltakeren pålagt å informere oss om dette.
  4. Backyard Svalbard kan ved sikkerhetsmessige årsaker, ved for eksempel værforandring, kansellere, gjøre om turen eller tilby et alternativt opplegg.

 

Kontaktinfo:

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne på:

 

Tel: +47 988 02 283

Mail: booking@backyardsvalbard.com